درباره نمایشگاه

نمایشگاههای بین المللی بازرگانی، به منزله یک عامل برقراری ارتباط نزدیک در بین بازارهای جهان، موجب توسعه، بازرگانی کشورهایی میشود که در برگزاری آن با یکدیگر مشارکت داشته اند. مى توان گفت: نمایشگاههای بین المللی که در رشته هاى صنایع و خدمات بازرگانی در کشورهای جهان برگزار میگردند، از مراکز مهم توسعه و محورهای اساسی مبادلات بازرگانی بین کشورها به حساب مى آيند . زیرا، این گونه نمایشگاهها، به ویژه از دیدگاه صادرات صنعتی و خدمات، مناسبترین فرصت را برای تولیدکنندگان فراهم میسازند تا کالاهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و خریداران بالقوه و بالفعل قرار دهند.... چهل و چهارمين نمايشگاه بين المللى بازرگانى عراق از اهميت ويژهاى براى كشور عراق وشركاى تجارى اين كشور برخوردار است . كشور عراق با پيروزى هاى بسيار گسترده بر گروهك تروريست داعش و توفيقات زيادى كه در جنگ با اين گروهك تروريستى بدست آورده به نوعى وارد مرحله عراق پسا داعش گرديده وسعى در برقرارى امنيت و امكان استفاده از ظرفيت هاى موجود براى توسعه روابط اقتصادى با دنيا را در دستور كار خود دارد بسيارى از كشورهاى حاضر در نمايشگاه بطور زمان مانده تا شروع


Iran Glass Show 2018اخبار و رویدادها

کل بازدید 663

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018